Beräkning av omsorgsavgift - underlag

LÄS MER

På den här blanketten fyller du i de uppgifter som kommunen behöver för att beräkna viken omsorgsavgift du ska betala.

Personuppgiftsansvarig

Välfärdsförvaltningen
valfard@ornskoldsvik.se