Beräkning av omsorgsavgift - underlag

LÄS MER

På den här blanketten fyller du i de uppgifter som kommunen behöver för att beräkna viken omsorgsavgift du ska betala.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kontaktcenter@ornskoldsvik.se
0660 - 880 000

Personuppgiftsansvarig

Välfärdsförvaltningen
valfard@ornskoldsvik.se