Beräkning av omsorgsavgift - underlag

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för att fylla i och skicka in de uppgifter som behövs för att beräkna vilken omsorgsavgift du ska betala.

 Läs mer om avgifter för stöd i hemmet

Skicka underlaget till

Örnsköldsviks kommun
Välfärdsförvaltningen, internt stöd
891 88 Örnsköldsvik

Personuppgiftsansvarig

Välfärdsförvaltningen
valfard@ornskoldsvik.se