Eldstad och rökkanal - anmälan om installation/ändring av befintlig

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Innan en eldstad eller rökkanal får installeras eller ändras i en befintlig byggnad måste en anmälan skickas in till Byggenheten. Detta gäller både inom och utom detaljplanelagt område.

Pil Läs mer om installation/ändring av eldstad/rökkanal

 • Ny installation av rökkanal eller skorsten
 • Ny installation av kakelugn, vedspis eller braskamin
 • Ny installation av värmepanna
 • Installation av braskassett
 • Byte av bränsleslag i befintlig panna
 • Byte till ny panna avsedd för annat bränsleslag

Du behöver du inte anmäla om du byter till en likvärdig eldstad med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt, samt anslutning till rökkanal.

 • Anmälan som är ifylld och undertecknad (antingen digitalt eller via blankett)
 • Situationsplan där du markerar i vilken byggnad installationen utförs
 • Planritning där du ritar in placeringen av eldstaden
 • Fasadritning där skorstenen är skalenligt inritad med rätt höjd och placering
 • Kontrollplan, förslag till kontrollplan hittar du under "Hämta blanketter" på denna sida

Sotaren ska ges tillfälle att besiktiga anläggningen innan den tas i bruk och godkända uppstigningsanordningar ska monteras.

Installationen får inte påbörjas innan samhällsbyggnadsnämnden har gett startbesked och den får inte tas i bruk utan slutbesked. För att du ska få ett slutbesked ska kontrollpunkterna vara utförda och kontrollplanen signerad samt inskickad in till byggenheten, tillsammans med besiktningsprotokollet.

Förtydligande

Ett beslut kan innebära både en beviljad, avslagen eller avvisad anmälan. Beslutet fattas inom fyra veckor från det att anmälan är komplett. Om vi har begärt kompletteringar och inte har fått in dem inom tre veckor kommer vi avvisa anmälan eller fatta beslut på de handlingar som har inkommit. Alla alternativ är kopplade till en kostnad (enligt taxa framtaget av kommunfullmäktige). Även återkallad anmälan debiteras enligt taxan.

Agera ombud för annan byggherre

Om du anmäler som ombud för annan part (en privatperson eller ett företag/organisation) behöver vi byggherrens godkännande att du får agera ombud i ärendet (gäller ej dig som firmatecknare). Godkännandet kan antingen ske digitalt med hjälp av e-legitimation eller via bifogad fullmakt. Vid digitalt godkännande får byggherren en notis via e-post/SMS om att ansökan behöver godkännas digitalt. När detta är gjort skickas anmälan in och du som ombud äger ärendet under hela processen och den som blir notifierad vid händelser i ärendet. Ärendet skickas inte in förrän alla parter har signerat.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du som firmatecknare välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. 

Pil Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Kontaktcenter via telefonnummer 0660 - 880 00. Telefontider: vardagar 07:30–17:00 (15 maj–15 september 07:30–16:15). Besöksadress: Järnvägsgatan 6.

Om du saknar du e-legitimation eller vill ansöka via blankett

Om du saknar e-legitimation eller vill ansöka via blankett kan du kontakta vårt Kontaktcenter på telefon 0660-880 00 eller skicka e-post till kontaktcenter@ornskoldsvik.se. De kan även hjälpa till om du behöver stöd vid din ansökan/anmälan.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Situationsplan
 • Planritning
 • Fasadritning
 • Kontrollplan
 • Vid anmälan som ombud: Bifogad fullmakt eller digitalt godkännande av Byggherren

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa