Politiskt uppdrag - avsägelse

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som politiker avsäga dig ditt eller dina uppdrag inom politiken i Örnsköldsviks kommun. 

Ditt ärende kommer att behandlas vid nästa kommunfullmäktige. 


Skyddad identitet
Om du har skyddad identitet (sekretessmarkering, skyddad folkbokföring eller fingerade personuppgifter) bör du inte använda dig av e-tjänster. Det är då säkrast för dig att ringa Kontaktcenter (0660 - 880 00) så hjälper de dig.

Protected identity
If you have a protected identity (privacy marking or fictitious personal information), you should not use e-services. It is then safest for you to call Kontaktcenter (0660 - 880 00) and they will help you.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa