Politiskt uppdrag - avsägelse

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som politiker avsäga dig ditt eller dina uppdrag inom politiken i Örnsköldsviks kommun. 

Ditt ärende kommer att behandlas vid nästa kommunfullmäktige. 


Skyddad identitet
Om du har skyddad identitet (sekretessmarkering, skyddad folkbokföring eller fingerade personuppgifter) bör du inte använda dig av e-tjänster. Det är då säkrast för dig att ringa Kontaktcenter så hjälper de dig.

Telefon: 0660 - 880 00 

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa