Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blanketter för att ansöka om olika typer av anpassningar av bostaden exempelvis:

  • Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
  • Fullmakt för att beställa bostadsanpassningsåtgärd
  • Ansökan om reparation, besiktning och service av hissar
  • Ansökan om återställningsbidrag

 Läs mer om bostadsanpassning

Skicka handlingarna till

Örnsköldsviks kommun
Välfärdsförvaltningen
Bostadsanpassning
Nygatan 16 vån 2
891 88 Örnsköldsvik

Personuppgiftsansvarig

Omsorgsnämnden
valfard@ornskoldsvik.se