Olovlig åtgärd eller ovårdad tomt - anmälan

LÄS MER

Här kan du anmäla (du kan vara anonym) om du misstänker att en olovlig åtgärd utförts på en fastighet (exempelvis om strandskydd överskridits, nybyggnad, rivning eller annan markåtgärd) eller om tomten är ovårdad. 

Fastighetsägare har ett strikt ansvar att hålla sin fastighet i vårdat skick. Det gäller både trädgård och byggnader. Byggnadsnämnden är den myndighet som har tillsyn över att fastighetsägare håller sina byggnader, byggnadsverk och tomter i vårdat skick. Byggnadsnämnden kan göra en utredning för att bedöma om fastigheten är så illa skött att det kan bli påföljder för dig som fastighetsägare.

 Läs mer om olika typer av tillsynsärenden

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Kontaktcenter via telefonnummer 0660 - 880 00. Telefontider: vardagar 07:30–17:00 (15 maj–15 september 07:30–16:15). Besöksadress: Järnvägsgatan 6.

Om du saknar du e-legitimation eller vill använda blankett

Om du saknar e-legitimation eller vill använda blankett kan du kontakta vårt Kontaktcenter på telefon 0660-880 00 eller skicka e-post till kontaktcenter@ornskoldsvik.se. De kan även hjälpa till om du behöver stöd vid din ansökan/anmälan.

Följande behövs för e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du väljer att logga in kan vi förifylla frågor med vissa uppgifter. Du kan även få återkoppling om handläggaren behöver mer information.

Om du vill vara anonym ska du inte logga in!

Vänligen,
Byggenheten
 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa