Passertagg - beställning/avaktivering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du beställa, återaktivera, uppgradera och avaktivera passertagg för Lärcentrum som ger dig tillgång till studieplatserna mellan kl 06:00 - 22:00 alla dagar.

För vem?
Du som pluggar på

  • En eftergymnasial utbildning/kurs (Universitet/Högskola/Yrkeshögskola).
  • Distans på Vuxenutbildningen
  • Distans på Folkhögskola

Du får access till rummen när du använder läsaren som sitter vid entrédörren vid trapphuset. För att läsa in behörighet, håll taggen mot läsaren tills timglaset byts ut mot en uppmaning att slå in din pinkod.

Behöver du inte din tagg längre lämnar du tillbaka den till Lärcentrum. Du kan även lämna din passertagg på Arkenbiblioteket.


Skyddad identitet
Om du har skyddad identitet (sekretessmarkering, skyddad folkbokföring eller fingerade personuppgifter) bör du inte använda dig av e-tjänster. Det är då säkrast för dig att ringa Kontaktcenter (0660 - 880 00) så hjälper de dig.

Protected identity
If you have a protected identity (privacy marking or fictitious personal information), you should not use e-services. It is then safest for you to call Kontaktcenter (0660 - 880 00) and they will help you.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa