Befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall, ansökan

LÄS MER
Ladda ner blankett för ansökan om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall.

Mer information

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten