Befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall - ansökan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för ansökan om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall.

 Läs mer information om sophämtning

Skicka ansökan till

Örnsköldsviks kommun
Miljö- och hälsoenheten
891 88 Örnsköldsvik

Du kan också skicka ansökan via e-post till samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se eller lämna den i receptionen på stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6. Kom ihåg att blanketten behöver skrivas ut och undertecknas innan den skickas in.