Byskötselpeng - ansökan

LÄS MER

Byskötselpeng kan gå till byutvecklingsgrupper eller föreningar som på eget initiativ tar på sig röjningsarbeten på kommunala marker. Man kan också få byskötselpeng för röjnings- och uppsnyggningsarbeten på privata markområden, till exempel badplatser, rastplatser med mera om marken genom avtal upplåtits för allmänheten och det rörliga friluftslivet.

Vilka kan söka?
Byutvecklingsgrupper eller föreningar som bygger på demokratiska värderingar, har ett samhälleligt ändamål och aktivt engagerar sig i bygdens framtida utveckling.

Var?
I kommunens tätortsnära landsbygd, glesbygd och skärgårdsområden.

Särskilda krav
Byautvecklingsgruppen eller föreningen som ska genomföra åtgärderna, är vid motormanuellt arbete skyldig att se till att den som utför arbetet följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om användning av motorkedjesåg och röjsåg (AFS 2012:1) samt att försäkring finns.

När det gäller kommunal mark ska arbetet utföras i samråd med Tillväxtavdelningen/Mark och planering vilket bekräftas med ett skriftligt avtal/överenskommelse. Att genomföra åtgärderna utan avtal/överenskommelse med Tillväxtavdelningen/Mark och planering kan betraktas som egenmäktigt förfarande. Avtalet/överenskommelsen anger vad som får göras inom angivet område.

När arbete utförs på privat mark ska det finnas ett skriftligt medgivande från den privata markägaren.

Utbetalning
Maximalt 5 000 kronor per år och sökande. Utbetalning sker så snart en redovisning kan ske av utfört arbete.

Ansökan
Senast 30 april vill vi ha er ansökan.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • Skriftligt medgivande från kommunen eller den privata markägaren

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa