Byskötselpeng - ansökan

LÄS MER

Här kan du ansöka om byskötselpeng till byutvecklingsgrupper eller föreningar som på eget initiativ tar på sig röjningsarbeten på kommunala marker. Man kan också få byskötselpeng för röjnings- och uppsnyggningsarbeten på privata markområden, till exempel badplatser, rastplatser med mera om marken genom avtal upplåtits för allmänheten och det rörliga friluftslivet.

 Läs mer om byskötselpeng

Byautvecklingsgruppen eller föreningen som ska genomföra åtgärderna, är vid motormanuellt arbete skyldig att se till att den som utför arbetet följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om användning av motorkedjesåg och röjsåg (AFS 2012:1) samt att försäkring finns.

När det gäller kommunal mark ska arbetet utföras i samråd med Tillväxtavdelningen/Mark och planering vilket bekräftas med ett skriftligt avtal/överenskommelse. Att genomföra åtgärderna utan avtal/överenskommelse med Tillväxtavdelningen/Mark och planering kan betraktas som egenmäktigt förfarande. Avtalet/överenskommelsen anger vad som får göras inom angivet område.

När arbete utförs på privat mark ska det finnas ett skriftligt medgivande från den privata markägaren.

Ansökan

Senast 30 april vill vi ha er ansökan.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Kontaktcenter via telefonnummer 0660 - 880 00. Telefontider: vardagar 07:30–17:00 (15 maj–15 september 07:30–16:15). Besöksadress: Järnvägsgatan 6.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Skriftligt medgivande från kommunen eller den privata markägaren

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa