Autogiro Äldreomsorg och LSS-boende - ansökan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för att anmäla autogiro för Äldreomsorg och LSS-boende.

 Läs mer om avgifter för stöd i hemmet

Skicka ansökan till

Örnsköldsviks kommun
Konsult och serviceförvaltningen, Administrativ service
891 88 Örnsköldsvik

Kontakt

Kundfakturagruppen
kundfaktura@ornskoldsvik.se
0660 - 880 00