Merkostnad för sjuklön - fullmakt för ansökan om ekonomiskt stöd

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett/fullmakt för att ansöka om ekonomiskt stöd vid merkostnad för sjuklön.

Gäller om du har en privat utförare av personlig assistans. Ladda ner blankett för att ge någon fullmakt att hjälpa dej med att ansöka om ekonomiskt stöd vid merkostnad för sjuklön.

 Läs mer om privata utförare av personlig assistans

Skicka fullmakt/ansökan till

Välfärdsförvaltningen
Att. Åsa Karlsson
Nygatan 16
891 88 Örnsköldsvik
Referensnummer: 79523000/00

Personuppgiftsansvarig

Välfärdsförvaltningen
valfard@ornskoldsvik.se