Miljöfarlig verksamhet - anmälan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för anmälan av miljöfarlig verksamhet.

 Läs mer om vad som gäller vid miljöfarlig verksamhet

Skicka anmälan till

Örnsköldsviks kommun
Bygg- och miljöavdelningen
891 88 Örnsköldsvik

Du kan också skicka anmälan via e-post till samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se eller lämna den i receptionen på stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6. Kom ihåg att blanketten behöver skrivas ut och undertecknas innan den skickas in.