Registrering av dricksvattenanläggning - anmälan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för att registrera enskild dricksvattenanläggning.

 Läs mer om enskilt vatten

Avgift

För anmälan om registrering av dricksvattenanläggning tas en avgift ut som motsvarar 1 timmes kontrolltid. Dessutom tillkommer en årlig avgift. Den årliga debiteras från första verksamhetsåret och bestäms genom en så kallad riskklassning, där verksamhetens omfattning och risken som förknippas med olika beredningssteg vägs samman.

Skicka anmälan till

Örnsköldsviks kommun
Miljö- och hälsoenheten
891 88 Örnsköldsvik

Du kan också skicka anmälan via e-post till samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se eller lämna den i receptionen på stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6. Kom ihåg att blanketten behöver skrivas ut och undertecknas innan den skickas in.