Stöd i hemmet eller annat boende med anledning av psykisk ohälsa enligt SoL - ansökan

LÄS MER

Här kan du ladda ned blankett för att ansöka om stöd i hemmet eller annat boende med anledning av psykisk ohälsa enligt SoL.

När du eller anhörig på grund av psykisk ohälsa behöver stöd i vardagen eller annat boende går det bra att göra en ansöka via blanketten på denna sida. För att ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen ska det vara insatser som du eller anhörig behöver för att ha en skälig levnadsnivå. Det går inte att få hjälp med sådant man kan utföra själv och du behöver vara över 18 år.

 Läs mer om omsorg och stöd vid psykisk ohälsa

Ansökan

Ansökan går till välfärdsförvaltningen i Örnsköldsviks kommun.  

Personuppgifter kommer att registreras av kommunen för diarium, handläggning och arkivering.
 

Kontakt

Omsorgsenheten
valfard@ornskoldsvik.se
0660 - 880 000

Personuppgiftsansvarig

Välfärdsförvaltningen
valfard@ornskoldsvik.se