Nergrävning av häst - ansökan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om tillstånd för att gräva ner en avliden häst.

I anmälan ska du ange uppgifter om hästen och nedgrävningsplatsen samt markera ut den valda nedgrävningsplatsen på en karta. Miljö- och hälsoenheten bedömer om platsen är lämplig och ger anvisningar som du behöver följa i samband med nedgrävningen. Observera att du inte får gräva ner hästen innan miljö- och hälsoenheten godkänt den aktuella nedgrävningsplatsen. Om nedgrävningen är brådskade exempelvis om hästen redan är död är det bra om du utöver att skicka in blanketten även kontaktar oss via telefon.

 Läs mer om nergrävning av häst eller sällskapsdjur

Skicka ansökan till

Örnsköldsviks kommun
Bygg- och miljöavdelningen
891 88 Örnsköldsvik

Du kan också skicka ansökan via e-post till samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se eller lämna den i receptionen på stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6. Kom ihåg att blanketten behöver skrivas ut och undertecknas innan den skickas in.