Kulturskola - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kulturskolan erbjuder undervisning för barn och unga i bild och form, sång, dans, film och media, musik, teater/drama.

Du kan skicka in ansökan för en aktivitet under skoltid eller aktivitet utanför skoltid. Vill du söka ytterligare aktiviteter i samma skola måste du göra flera ansökningar. För att skicka in en anmälan krävs det dock att du är myndig (18 år), eller att din vårdnadshavare signerar ansökan med sin e-legitimation.

Nedan kan du se vilka aktiviteter som finns tillgängliga

 Läs mer om Kulturskolans utbud av aktiviteter

Du kontaktas innan aktivitetsstart.

Skyddad identitet

Om du har skyddad identitet (sekretessmarkering, skyddad folkbokföring eller fingerade personuppgifter) bör du inte använda dig av e-tjänster. Det är då säkrast för dig att kontakta Kulturskolan direkt eller använda ansökningsblanketten.

Information angående publicering av foto, ljud och film

Kulturskolan publicerar regelbundet personuppgifter i form av foto, ljud och film i Quick Channel och/eller på Kulturskolans webbsida. Publiceringarna grundar sig på den rättsliga grunden allmänt intresse och uppgifterna lagras så länge det är nödvändigt för ändamålet, därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som ska raderas och vad som kan bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna handlingar. Skulle du som registrerad ha invändningar mot behandlingen vänligen kontakta rasmus.grip@ornskoldsvik.se. Du kan läsa mer om vår personuppgiftsbehandling samt hur du kan tillvarata dina rättigheter på www.ornskoldsvik.se/gdpr.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa