Sök tjänst

Stäng 

"" gav  träffar

  Kategorier

  Visa kategorier ()
  Sortera
     
  Vy:

  Bo, miljö och trafik (71)

  Fritid och kultur (5)

  • Spårkort Skyttis spårområde

   Här kan du beställa 5-dagarskort, säsongskort, årskort och ersättningskort för Skyttis spårområde.

  Företag och näringsliv (4)

  Kommun och politik (15)

  • Ambulerande röstmottagare - anmälan

   Här kan du anmäla ditt intresse av att en röstmottagare kommer hem till dig och hämtar din röst till Europaparlamentsvalet 2024. 

  • Beställning av röstkort

   Om du har tappat bort ditt röstkort kan du beställa ett nytt här.

  • E-förslag

   Här kan du som har e-legitimation logga in och lämna ett e-förslag till Örnsköldsviks kommun. Du behöver inte vara folkbokförd i kommunen för att skicka in ett e-förslag. Det finns inte heller en åldersgräns - barn och unga kan också delta och skapa sina egna förslag.

  • Felanmälan/fråga angående e-tjänst

   Här kan du anmäla problem med en funktion eller ställa en fråga angående e-tjänst i detta system.

  • Förslag på ny e-tjänst eller förbättringsförslag på befintlig e-tjänst

   Här kan du skicka in önskemål om ny digital service eller förbättringsförslag på befintlig service till oss på Örnsköldsviks kommun.

  • Larmavtal KAC - avslut av befintligt avtal

   Här kan du som upprättat ett avtal med kommunens alarmeringscentral skicka skicka in en begäran om att avsluta befintlig larmavtal.

  • Larmavtal KAC - Kommunens alarmeringscentral

   Här kan du upprätta ett avtal med kommunens alarmeringscentral KAC.

  • Larmavtal KAC - uppdatering av kontaktuppgifter

   Här kan du som anläggningsägare (privatperson eller firmatecknare) alternativt företrädare/ombud för denne lämna eller uppdatera befintliga kontaktuppgifter kopplat till ett larmavtal eller en åtgärdsplan hos Kommunens alarmeringscentral KAC. 

  • Larmavtal KAC - ändring av antal enheter

   Här kan du som upprättat ett avtal med kommunens alarmeringscentral skicka in ändring av antal enheter i ett gällande avtal hos KAC.

  • Politiskt uppdrag - avsägelse

   Här kan du som politiker avsäga dig ditt eller dina uppdrag inom politiken.

  • Samtycke för foto och film

   Här kan du lämna samtycke till att bild eller film får användas i kommunens kanaler såsom webbplats, intranät, sociala medier, digitala presentationer eller tryckt material.

  • Åtgärdsunderlag KAC - Kommunens alarmeringscentral (Bilaga 1.1)

   Här kan du som har avtal med Kommunens alarmeringscentral KAC skicka in åtgärdsunderlag för larmhantering kopplat till KAC.

  Omsorg och stöd (25)

  Utbildning och barnomsorg (25)

  • Ansök om kurser i Örnsköldsviks kommun för dig som är folkbokförd i annan kommun

   Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om att läsa kurs eller yrkesutbildning inom vuxenutbildningen i Örnsköldsviks kommun.

  • Autogiro barnomsorg - ansökan

   Ladda ner blankett för att anmäla autogiro för barnomsorg.

  • Barnomsorg på kvällar nätter och helger - ansökan

   Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om barnomsorg på kvällar, nätter och/eller helger.

  • Bedriva fristående förskola med enskild huvudman - ansökan om godkännande

   Här kan du som är enskild huvudman ansöka om godkännande att bedriva fristående förskola.

  • Bedriva fristående pedagogisk omsorg med enskild huvudman - ansökan om godkännande

   Här kan du som är enskild huvudman ladda ned blankett för att ansöka om godkännande att bedriva fristående pedagogisk omsorg.

  • Beställning av klasslista

   Här kan du beställa kopior av klasslistor från skolor inom Örnsköldsviks kommun som förvaras hos kommunarkivet.

  • Bilersättning - självskjuts som alternativ skolskjuts

   Här kan du ladda ned blankett för att ansöka om bilersättning vid självskjuts som alternativ skolskjuts.

  • Försäkran om betalningsansvar för barn- eller skolbarnsomsorgsavgift

   Här kan du ladda ned blankett för att dela på faktura gällande barnomsorg.

  • Inackorderingstillägg - ansökan

   Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om inackorderingstillägg.

  • Inflytt, utflytt eller skolbyte - anmälan

   Här kan du ladda ner blankett för att anmäla inflytt, utflytt eller skolbyte.

  • Kulturskola - anmälan

   Här kan du skicka in en anmälan till kurser hos kulturskolan. Det går att anmäla intresse för kurs både under skoltid eller utanför skoltid.

  • Ledighetsansökan för grundskoleelev

   Här kan du ladda ner blankett för elev som ska ansöka om kortare ledighet från ordinarie undervisning.

  • Längre ledighet förskola/familjedaghem - anmälan

   Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om längre ledighet för barn med förskole- eller familjedaghemsplats.

  • Lärvux, särskild utbildning för vuxna - ansökan

   Här kan du ladda ner blankett för ansökan till särskild utbildning för vuxna, Lärvux. 

  • Modersmålsundervisning - ansökan

   Här kan du/ni som vårdnadshavare, god man/förvaltare eller myndig elev ansöka om undervisning i modersmål

  • Modersmålsundervisning - avanmälan

   Här kan du/ni som vårdnadshavare, god man/förvaltare eller myndig elev avsluta undervisning i modersmål.

  • Passertagg - beställning/avaktivering

   Här kan du beställa, återaktivera, uppgradera och avaktivera passertagg för Lärcentrum som ger dig tillgång till Lärcentrums studieplatser mellan kl 06:00 - 22:00 alla dagar.

  • Reseersättning utöver ungdomskort

   Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om reseersättning utöver ungdomskort.

  • Tilläggsbelopp - ansökan

   Här kan du ansöka om tilläggsbelopp för elev.

  • Vuxenutbildning SFI - ledighetsansökan elev

   Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om ledighet från vuxenutbildningen eller SFI.

  • Ändringar i ägar- och ledningskretsen för fristående förskola - anmälan

   Här kan du som är enskild huvudman anmäla ändringar i ägar- och ledningskretsen för en fristående förskola.