Läkarintyg till ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

LÄS MER

Till ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska ett läkarintyg inlämnas som styrker sökandes funktionsnedsättning, dess varaktighet och de svårigheter funktionsnedsättningen medför.

Ett parkeringstillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att hen har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Samtliga funktionshinders påverkan på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel tas med i bedömningen. Vid bedömning av förflyttningsförmåga förutsätts den sökande använda förflyttningshjälpmedel. Avgörande är den sökandes förmåga att förflytta sig mellan parkeringsplats och tänkbara mål.

Enbart svårigheter att bära tungt eller svårigheter att ta sig i och ur ett fordon är i sig inte skäl för att beviljas ett tillstånd. För personer med psykiska besvär bör intyg utfärdas av en läkare med specialistkompetens i psykiatri.

Tillståndet är i första hand till för den som själv kör sitt fordon. Endast i undantagsfall kan tillstånd utfärdas till passagerare – till den som inte kör själv.

För att beviljas tillstånd som Förare ska sökande uppfylla ett kriterium:

  1. Det ska vara tydligt att sökande på grund av sin funktionsnedsättning inte kan förflytta sig på egen hand mer än en kort sträcka med eventuella hjälpmedel. Sträckan ska anges i antal meter. Svårigheterna ska även vara stadigvarande. Det ska också finnas en uppgift om, och hur ofta, personen behöver vila under förflyttningen.

För att beviljas tillstånd som Passagerare ska sökande uppfylla två kriterier:

  1. Det ska vara tydligt att sökande på grund av sin funktionsnedsättning inte kan förflytta sig på egen hand mer än en kort sträcka med eventuella hjälpmedel. Sträckan ska anges i antal meter. Svårigheterna ska även vara stadigvarande.
  2. Den sökande ska ha ett så omfattande tillsynsbehov att hen inte kan lämnas ensam sittande eller stående vid resmålet för att invänta föraren under tiden föraren parkerar fordonet på en vanlig parkeringsplats.

Trafikförordningen (TrF 11 kap. 9 § punkt 7) tillåter den som kör en sjuk eller rörelsehindrad person att stanna och tillfälligt parkera sitt fordon där det normalt är förbjudet att parkera. Regeln gör det möjligt att stanna och hjälpa den sjuke/rörelsehindrade i/ur fordonet att vänta på lämplig plats medan föraren parkerar fordonet på en vanlig parkeringsplats.
 

Kortlänk till e-tjänsten som kan lämnas till personal inom RVN: https://e-tjanster.ornskoldsvik.se/PRH

 

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa