GA Läkarintyg till ansökan om parkeringstillstånd

LÄS MER

Denna e-tjänst ska användas av läkare som utfärdar ett läkarintyg till ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 

En person som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand med bästa möjliga hjälpmedel inom rimligt gångavstånd från en parkeringsplats kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Funktionsnedsättningen ska ha en varaktighet om minst sex månader. Ett parkeringstillstånd är inte en social förmån. För personer med psykisk funktionsnedsättning bör intyg utfärdas av en läkare med specialistkompetens inom psykiatri.

Det finns två typer av parkeringstillstånd – förare eller passagerare.

Tillstånd som förare
Föraren ska på grund av en varaktig funktionsnedsättning inte kunna förflytta sig på egen hand mer än en kort sträcka på plan mark. Vid bedömning av gångförmågan förutsätts den sökande använda förflyttningshjälpmedel. Samtliga funktionshinders påverkan på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel tas med i bedömningen. Sträckan ska anges i antal meter och det ska även finnas uppgift om personen behöver vila under förflyttningen. Svårigheterna ska även vara stadigvarande.

Tillstånd som passagerare
Om personen inte själv kör bil utfärdas tillstånd bara i undantagsfall. Passageraren ska på grund av en varaktig funktionsnedsättning inte kunna förflytta sig på egen hand mer än en kort sträcka. Dessutom ska passageraren regelbundet behöva hjälp av föraren utanför fordonet. Bedömningen bör grundas på sökandens förmåga att ensam invänta föraren vid målpunkten. Om sökande kan lämnas ensam sittande vid målpunkten medan förare parkerar bilen på en vanlig parkeringsplats har hen inte rätt till parkeringstillstånd.

Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas:

  • Vid mag- och tarmproblem, exempelvis där en person akut kan behöva uppsöka toalett.
  • Vid enbart behov av att parkera på en bred plats, exempelvis på grund av svårigheter att kliva i/ur bil.
  • Vid kortvariga rörelsehinder (mindre än 6 månader).
  • Vid svårigheter att bära.

Att tänka på vid utfärdande av intyg:

  • Intyget får inte bygga på enbart anamnes eller den sökandens egna uppgifter.
  • Objektiv bedömning av gångsträcka. Beskriv hur gångsträckan uppmätts, till exempel 6-minuters gångtest.
  • Behov av eventuella vilopauser för att uppnå maximal förflyttningssträcka. Beskriv om det gäller sittande eller stående vila.
  • Behandling/rehabilitering och förväntad effekt.
  • Hur lång tid nuvarande svårigheter väntas kvarstå.
  • Om intyget avser rörelsehindrad passagerare måste läkaren även beskriva om personen efter nödvändig assistans, har förmåga att ensam invänta föraren vid målpunkten. Om svaret är nej ska läkaren beskriva orsaken till det.

Läkarintyget ska utfärdas i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift HSLF-FS 2018:54 för hälso- och sjukvårdspersonal om avfattande av intyg med mera. Intyg får aldrig avse en person som är närstående till intygsutfärdaren.

 Läs mer om parkeringstillstånd
 

Kortlänk till e-tjänsten som kan lämnas till personal inom RVN: https://e-tjanster.ornskoldsvik.se/PRH

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa